Exempelprojekt

Strategi

 • A: Bör vi satsa på Östeuropa och OSS? Vi hjälpte ett kemiföretag att undersöka om de borde expandera i Östeuropa och OSS. Vår slutsats blev: Ja! Följande frågeställning var: hur? Greenfield eller genom förvärv? Slutsatsen blev förvärv. Vi hjälpte vår kund under hela processen från att identifiera objekten till att förvärva dem med utgångspunkt i Ukraina.
 •  

 • B: Den långa perioden av tillväxt som rådde inom visa delar av skogsindustrin började visa tecken på avmattning. Vi hjälpte en pappersmassaproducent i analysen om denna förändring berodde på strukturella förändringar eller om det bara var fråga om en vanlig lågkonjunktur. Vår slutsats blev att detta var en strukturell förändring. Vi hjälpte till med att lägga fram lämpliga åtgärder för att hantera situationen innan resten av industrin hunnit identifiera problemet.
 •  

 • C: Vi hjälpte en stor Latinamerikansk koncern att utvärdera vilken strategi de borde ha för den Europeiska marknaden (Second Opinion) där de redan hade en betydande försäljning. Vi ändrade prioriteringen av slutmarknaderna, organiserade om strukturen för logistik och lagerhållning samt reducerade antalet mellanhänder. Omsättningen och marginalerna ökade markant.
 •  

 • D: Vi hjälpte ett stort telekombolag i Centraleuropa att identifiera nya verksamhetsområden. Vi fann att offentliga e-tjänster var ett nytt intressant område där vissa öststater låg på framkant i utvecklingen. Detta har nu kommit att utvecklas till en stor lönsam verksamhetsgren för telekombolaget.

 

Förvärv och Avyttringar

 • A: Vi hjälpte en av Europas största hotellkoncerner att förvärva enskilda hotell/hotellgrupper/hotellföretag. Vi identifierade intressanta objekt, tog kontakt med dessa(i början anonymt) och deltog sedan i förhandlingarna och integrationsprocessen. Hotellkoncernen blev den mest lönsamma i Europa bland de stora hotellkoncernerna.
 •  

 • B: Vi hjälpte en av de största riskkapitalfonderna att förvärva ett världsledande företag inom marknaden för högteknologiska stålkomponenter.
 •  

 • C: Vi hjälpte en riskkapitalfond att förvärva ett stort antal mindre bolag inom en väldigt fragmenterad krympande marknad.
 •  

 • D: Vi hjälpte ägaren till en mellanstor energiproducent att sälja företaget till en stor energikoncern. Bolaget var svårt att sälja vilket gjorde processen lång och komplicerad.

 

Marknadsanalys och Marknadsföring

 • A: Ett av Europas större telekombolag ville få en GSM-licens i ett Östeuropeiskt land. Konkurrensen var hård och inte helt ren. Vi hjälpte vår kund (genom våra kontakter inom näringslivet och offentliga sektorn) att arrangera en ren lobbyingkampanj där vi uppmanade företagsledare att söka övertyga premiärministern och telekomministern att stödja vår kunds bud då de var den i särklass mest professionella aktören vilket skulle leda till betydligt lägre kommunikationskostnader. Vår kund fick licensen på ett rent sätt och telekompriserna i landet blev betydligt lägre.
 •  

 • B: En av världens största hygienkoncerner ville expandera i Latinamerika. Vi analyserade samtliga marknader och fann att de borde satsa på Chile (de hade redan verksamhet i ett annat land). Intervjuer på plats med slutkunderna(restauranger, sjukhus, stora kontor, etc) var oumbärliga för att få en uppfattning av marknaden. Vi identifierade ett objekt som vi hjälpte vår kund att förvärva. I nuläget har vår kund drygt 40% av marknaden.
 •  

 • C: Ett noterat rederi hade lagt en order på flera fartyg från ett varv i ett utmanande östland. Under 6,5 år övervakade vi utvecklingen i landet och i varvet för att vara säkra på att leveranserna skulle ske i tid och med rätt kvalitet. Vår kund fick på detta sätt ett tidigt varningssystem som skulle göra det möjligt att vidta lämpliga åtgärder ifall ett problem skulle uppstå. Allt gick bra till slut och leveransen blev en succé.
 •  

 • D: Ett av Nordeuropas största verkstadsbolag hade ”vita fläckar” i fyra Östeuropeiska länder. Vi hjälpte dem i processen att hitta lämpliga förvärvsobjekt, kontakta de mest intressanta och ”få” dem till salu. Vår kund fick full support under hela förvärvsprocessen.

Verksamhetsförbättringar

 • A: En av världens största stålproducenter sökte förbättra sin verksamhet genom att bättre utnyttja IKT-tekniker. Det var viktigt för dem att först få en övergripande bild av vad som kunde åstadkommas innan de tog in IT-konsulter för projektet. Vi deltog i implementeringsprocessen. Produktivitetsförbättringarna blev betydande.
 •  

 • B: En av världens största möbeltillverkare hade sin största produktionsanläggning i Polen. Under en längre tid hade anläggningen dragits med produktivitets- och ledningsproblem. Vi hjälpte vår kund att reda ut dessa problem som under flera år inte hade blivit lösta av andra konsulter. Nyckeln till framgången var att seniora, äldre konsulter med lång operationell erfarenhet från liknande poster(som chefer) intervjuade hela fabriksledningen och kunde därmed dra avgörande slutsatser. Produktiviteten ökade markant.