Verksamhetsområden

Lagerkvist & Partners arbetar med frågor som rör våra klientföretags effektivitet, produktivitet och kultur. Vi arbetar med strategi, affärsutveckling, struktur/organisation, produktivitet, total logistik, företagskultur och andra frågor som rör ledning av företag till goda resultat. Vi arbetar med ”management-for-hire” (uthyrd vd, divisionschef etc.) när så behövs för att åt våra klienter förverkliga framtagna och beslutade rekommendationer. Vi arbetar med köp och försäljning av företag. Vår främsta strävan är att långsiktigt förbättra våra uppdragsgivares resultat. Det är det bästa sättet att överleva både för dem och för oss.

EFFEKTIVITET, PRODUKTIVITET OCH FÖRETAGSKULTUR

Resultat uppnås när företaget är effektivt, produktivt och har en god kultur. Det gäller att förstå och arbeta med dessa tre områden för att nå lönsamma resultat.

Effektivitet – ATT GÖRA RÄTT SAKER

Det gäller att göra rätt saker. En fantastisk produktivitet, men med fel produkt, leder till katastrof. Strategi och struktur måste vara sprungna ur och i harmoni med målen. Målen i sig måste först definieras, sedan definieras om vartefter de förändras.

Produktivitet – ATT GÖRA SAKER PÅ RÄTT SÄTT

När målen är satta är en hög produktivitet i alla led basen för en framgångsrik verksamhet. Logistiken är lika viktig som marknad eller kapital. Om ett företag inte arbetar produktivt med dagens aktiviteter kommer man heller inte att göra det i morgon.

Företagskultur – ATT HA RÄTT ANDA OCH FÖRMÅGA

Företagets själ är lika viktig som dess kropp. Att övertyga och inspirera sinnen kräver tid, intelligens och resurser. Det måste man låta det göra.