Positionering

LAGERKVIST & PARTNERS STRATEGISKA POSITION*

Processer, erfarenhet

 

Det säkraste sättet att åstadkomma bästa tänkbara resultat i en verksamhet är att vinna helhjärtat stöd och lojalitet gentemot målen. Vi tror att en stark inriktning på att skapa förändringsprocesser, där människor med själ och hjärta omfamnar förändringarna, är vägen till resultat. Basen för detta är blandningen av idéernas fräschör och praktiska erfarenheter.

Privata industri- och serviceföretag

Det finns många sorters konsulter. Få av dem har erfarenhet och kunskap på ledningsnivå från industriföretag med tung produktion och logistik eller från serviceföretag med stora flöden och många verksamhetsställen.

 

*Som L&P uppfattar det