Värderingar

Lagerkvistgruppens verksamhet genomsyras av dessa grundläggande principer:

ÖDMJUKHET – i vår ansats i ett uppdrag och med respekt för uppdragsgivarens egna kunskaper.

MORAL – genom lojalitet mot uppdragsgivaren och med koncentration på dennes långsiktiga lönsamhet.

ARTISTERI – genom strävan att erbjuda kreativa lösningar som gör uppdragsgivaren ledande inom sitt område.

SEKRETESS – alla uppdrag utförs i största förtroende och förblir konfidentiella.