Lyckade Projekt

Uppdrag

Våra uppdrag sträcker sig från strategisk översyn av stora koncerner till långa implementeringsprojekt, som inhyrd vd eller divisionschef. Vi börjar vanligen ett uppdrag med frågan: ”Vad ska ni göra i framtiden? Vad vill ni uppnå?”. När detta har fastställts arbetar vi i nära samverkan med vår kund fram till konkret genomförande och eventuella köp och försäljningar. Vi tar fullt ansvar för analys, genomförande och uppföljning.

Korta kommentarer

Alla konsulter anställda hos Lagerkvist & Partners har tystnadsplikt och ska i övrigt följa höga etiska normer. Var och en har skrivit på ett tystnadspliktsavtal samt Lagerkvist & Partners ”Code of Conduct”, som utgör våra etiska och arbetsmässiga regler. Emellertid händer det att uppdragsgivare publicerar kommentarer om oss. Nedan har vi valt att citera några av dem.

Björn Savén, koncernchef Industri Kapital

I samband med Lagerkvist & Partners medverkan vid köpet av Pieters i Belgien:Björn Saven

”Vi hade nog inte hittat företaget, om inte Lagerkvist & Partners kommit och tipsat oss om det hela.”

”Jag tror att vi skulle ha haft svårt att ”komma iland”, om inte Lagerkvist & Partners hade hjälpt till att, i strategiska ögonblick, gå in som ”olja i maskineriet” och påverkat i det taktiska läget.”

”Det är ibland så att just den här typen av hjälp gör att man verkligen kommer ”upp på backen” och får en affär.”

www.industrikapital.com

Melker Schörling, f.d. koncernchef Skanska

Lagerkvist & Partners medverkade vid övertagandet av Haka (vid den tiden det största konstruktionsföretaget) i Finland:Melker Schörling

”Vi är naturligtvis tacksamma för att Lagerkvist & Partners valde att kontakta oss. Vi är så här långt mycket nöjda med utvecklingen. Det hade nog inte varit möjligt (att komma till avslut) om inte konsulterna hade fungerat som äktenskapsförmedlare.”

www.skanska.com

Roland Nilsson, f.d. koncernchef Scandic Hotels, f.d. koncernchef Nordic Shoes & Accessories

I samband med förvärvet av Reso Hotel Group:Roland Nilsson

”Vi bestämde oss för att låta Lagerkvist & Partners göra en extern analys av Resohotellen. Det var fantastiskt att se vilken detaljerad bild som konsulterna kunde ge. Därför valde vi att låta Lagerkvist & Partners vara förtrupp och sköta den inledande förhandlingen. Resultatet är bättre än vi vågade hoppas.”

www.scandic.se

Lars Östman, professor, Handelshögskolan i Stockholm, i boken om Procordia – visioner och handlingar på vägen från statsföretag till Pharmacia:

”Samgåendet mellan Kabi/Pharmacia artade sig alltså till att bli den svåra delen av fusionsprocessen… Under julen funderade Sören Gyll, VD Procordia,… I mellandagarna ringde han till Magnus Lagerkvist, som hade varit nyckelpersonen i den inledande strategiska processen fem år tidigare. Han bad Magnus Lagerkvist och dennes företag medverka i den nu aktuella processen. Ett företag skulle skapas av gamla Procordia och gamla Pharmacia/Provendor.”

Hösten 1990 var Procordia det näst högst värderade bolaget på Stockholmsbörsen.

www.pharmacia.com