Stig Larsson, 1931–2020

Stig Larsson, Uttran, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 88 år. Han sörjs av sin fru Märta och barn och barnbarn och många andra.

En stjärna har fallit. Stig Larsson är en av de bästa chefer svenskt näringsliv har haft.

Stig föddes i ett hem med små resurser i södra Dalarna – en så kallad rumpmas. Han fick inte gå i gymnasium. Han måste arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning. Han lyckades emellertid till slut få börja på Chalmers. Den första som någonsin fick börja där innan han tagit studenten. Villkoret var att han skulle ha läst in studenten under det första året. Om ej skulle han tvingats att sluta. Han klarade kraven och gick ut Chalmers med höga betyg.

Därefter inledde han en karriär. Han arbetade på Ericsson och var drivande avseende utvecklingen av Axe. Han blev vd för Rifa – Ericssons komponentbolag, vilket han drev upp till Ericssons lönsammaste enhet. Sedan blev han chef för Ericsson Information System, som var en katastrof.

När han fick grepp om företaget kunde konstateras att det skulle göra en förlust på en miljard kronor. En osannolik summa på den tiden. Han lyckades emellertid minska förlusten till 80 miljoner kronor på ett år, vilket förmodligen räddade hela Ericsson.

Därefter rekryterades Stig till SJ som generaldirektör/vd. SJ hade i huvudsak alltid gått med förlust. Första året som Gd gick SJ med förlust men under alla de följande åren gick SJ med vinst. Stig gjorde ett 100-punktsprogram om vad man avsåg att göra, som publicerades i helsidesannonser i dagspress. Onekligen djärvt. Sedan annonserades då och då hur långt man kommit, för att slutligen vara genomfört. SJ seglade vidare med vinst. Ett år efter han avgick gick SJ med förlust igen.

Stig är en av de bästa chefer svensk företagsamhet någonsin har haft. Han hade en otrolig förmåga att få ut det bästa av sina medarbetare även dem som inte var så bra. Detta främst för att han var så konstruktiv. Han brydde sig inte om det negativa utan tog alltid fasta på det positiva och fick medarbetare att prestera mer än de någonsin hade gjort på grund av den entusiasm och inspiration han ingöt i dem.

Stig var ett exempel på det bästa i Sverige där bra personer kan göra en klassresa och ge ett oumbärligt bidrag till vårt lands utveckling. Vi minns honom med inspirerande glädje för alltid.

Magnus Lagerkvist Konsult åt Stig på Ericsson i många år F.d. ordförande i Skulpturens hus och ordförande i Kultur & Näringsliv där Stig var betydelsefull styrelsemedlem.

 

Publicerad i SvD 14/9 2020