ASSAR LINDBÄCK

Såsom meddelats har Professor Assar Lindbäck avlidit 90 år gammal – aktivt verksam in i det sista.

Assar Lindbäck var under ett antal år medlem av Lagerkvist & Partners Advisory Board, där vi hade nöjet att ta del av hans kunskap, intelligens, kreativitet, integritet och aktivism.  Hans analyser och politiska ställningstaganden är väl kända och har betytt mycket och fortfarande finns det många av hans förslag som behöver genomföras. Redan på 1970 analyserade och sågade han hyresregleringen – som fortfarande finns kvar. En bevingad kommentar var när han sa att efter att bomba en storstad är hyresregleringen det värsta sättet att förstöra en storstad.

Assar tog på senare år även upp måleri och hade flera utställningar, vilka han med sedvanlig energi även marknadsförde.

Norrlänningen Assar Lindbäck har gjort ett outplånligt intryck genom sin gärning och kommer påverka oss långt fram i tiden och må de av hans idéer, som ännu ej är genomförda också genomföras.