Strategi

Strategiprocessen syftar till att utforma och revidera ett företags strategi. En klassisk strategiprocess involverar normalt företagsledningen, men kan också bedrivas som en större process, som involverar fler delar av organisationen. Processen utformas i varje individuellt fall och sker som en interaktion mellan ledning och konsulter, där konsulterna utgör pådrivare och analysverktyg. Strategiprocessen leder normalt till praktiska förändringar, såväl kort- som långsiktiga.

Vi har utvecklat en metod för detta som vi kallar Praktiska förändringar genom visionära processer.

Vill du ha en genomgång av hur en strategiprocess kan appliceras på ditt företag, ger vi dig gärna en presentation. Klicka här, om du vill att vi ska komma överens om ett datum för ett möte.