Strategija

Cilj strateškog procesa je da oblikuje i revidira taktiku kompanije. Klasičan strateški process uobičajeno uključuje menadžment kompanije, ali isto tako može se proširiti i da uključuje više dijelova organizacije. Proces, krojen za svaki zaseban slučaj, je baziran na interakciji između menadžmenta I konzultanta, koji služi kao “katalizator” i “analitički instrument” .

Mi zovemo ovu metodu, koja obično rezultira u kratkoročnim I dugoročnim praktičnim promjenama, Praktične Promjene kroz Vizionarske Procese.

Ako želite naučiti više kako strateški proces može biti primjenjen u vašoj kompaniji, klikni ovdje. Mi ćemo stupiti u kontakt sa vama za organizaciju prezentacije.