Tredje generationens kostnadsnedskärningar – 3GCC

Traditionell rationalisering, men också struktureringar för att åstadkomma rationaliseringar, betraktar vi i dag som ”business as usual”. Det innebär att företagsledningar, som inte klarar av det här arbetet själva, inte ska ta in konsulter, de ska snarare bytas ut.

Ofta uppstår emellertid en situation där det konstateras att man har skurit så mycket man någonsin kan, men ändå kan följande fastslås:

  • Nedskärningarna räcker inte.
  • En tilltagande rädsla för att ”ha kastat ut barnet med badvattnet”.

I ett sådant läge kan det vara klokt att ta in utomstående krafter, för att dels se om det finns något mer att hämta, dels se om man har skurit för hårt på några områden.

Detta kallar vi ”Tredje Generationens Kostnadsnedskärningar” (3GCC). Det här är mer ett kreativt och fantasifullt arbete där man inte minst utnyttjar erfarenheter från andra industrier. I några stora projekt har det lett till att vi funnit väsentliga, ytterligare potentialer och kostnadsbesparingar, men också att vi lagt tillbaka en del rationaliseringar, som vi bedömt varit felaktiga eftersom de kunde få en negativ inverkan på organisationens totala effektivitet.

Vill du ha en närmare beskrivning av vad Tredje Generationens kostnadsnedskärningar kan innebära, klicka här.