Treća Generacija Rezanje Troškova

U današnjem svijetu ,mi smatramo tradicionalne uštede kao i resturkturiranja u dostizanju takvih ušteda bude “posao kao obično”. To znači da upravljačka struktura ne može sama riješiti ovakav problem, i prije bi ih trebalo zamijeniti nego dovesti konzultante.

Međutim, kompanija često to otkrije baš poslije ušteda i još uvijek se suočava sa slijedećem situacijom:

  • Smanjenje potrošnje nije bilo dovoljno.
  • Montiranje straha u činjenici “baciti dijete van sa vodom za kupanje”.

U takvim okolnostima, moglo bi biti dobro da se dovede snage izvana u jednu ruku da se vidi da li se može vratiti rezanje troškova natrag i u drugu ruku odrediti da li smo bili prestrogi u drugim područjima.

Mi zovemo taj process “Treća Generacija Rezanje Troškova” (3GCC). To je više kreativni i maštovit posao, u koji se mi uklapamo kroz iskustva također i drugih industrija.U nekim većim projektima, ovaj process nam je pomogao da nađemo dodatni i često znatan potencijal i uštedu troškova; međutim mi također vraćamo neke uštede natrag za koja smo ocijenili pogrešnim i koji bi mogli imati negativan efekt na cjelokupnu organizaciju i njenu efikasnost.

Ako želite više detaljno objašnjnje što “ Treća Genaracija Rezanja Troškova” može značiti za vas, kliknite ovdje.