Produktutvecklingseffektivitet/Investeringseffektivitet

Produktutvecklingseffektivitet

Forskning och utveckling i ett företag har ibland kommit att bli en ”svart låda”. Detta gäller särskilt i industrier med komplicerad teknik, som läkemedelsindustri, bilindustri etc.
Det är svårt för företagsledningen att bedöma vad rimliga insatser kan vara samt att se om produktutvecklingen fungerar effektivt eller inte.

Det vi kan konstatera är att mycket produktutvecklingsarbete är ren produktion, d.v.s tester och annat som ska genomföras så effektivt och snabbt som möjligt.

Vidare har IT-baserade designsystem m.m. gjort att mycket av det som tidigare var handpåläggning nu kan göras med datorer. Här krävs en disciplinerad organisation.

Vi har genomfört ett antal projekt, med mycket stora och komplicerade avdelningar för produktutveckling, med budgetar på mellan 500 miljoner USD och upp till två miljarder USD. Detta har ofta lett till stora rationaliseringar och effektiviseringar där även utfallet av produktutvecklingsarbetet väsentligt har förbättrats.

Vill du ha en genomgång, klicka här.

Investeringseffektivitet

Inom den traditionella storindustrin, som skogsindustri, kemisk industri, mekanisk industri, stålindustri o.s.v., har det traditionellt funnits en stark investeringsbenägenhet. Nästa investering ska lösa dagens och morgondagens problem. Ibland har det lett till överinvesteringar, felaktiga och onödiga investeringar.

Det kan i sådana fall vara bra att få ett andra omdöme om hur effektiva historiska investeringar har varit och en bedömning av kommande investeringar, värderade av en utomstående med andra erfarenheter än bara det egna företagets.

Vill du ha en genomgång, klicka här.