Efikasnost u Istraživanje i Razvoj / u Investicije

Efikasnost u Istraživanje i Razvoj

Ponekad, istraživanje i razvoj u kompaniji postaje crna kutija. Ovaj fenomen osobito vrijedi u industrijama sa kompliciranim tehnologijama kao što su farmaceutska i automobilska industrija. Vrlo je teško menadžmentu da ocijeni koje mjere bi bile razložne kao i da odrede da li razvoj proizvoda efikasno funkcionira ili ne.

Mi smo se uvjerili da dobar posao sa razvojem proizvoda je čista proizvodnja, da testiranje i druge procedure se moraju obaviti što brže i što efikasnije moguće.

Nadalje, IT baziran i dizajnirani sistemi znači da računala danas odrađuju puno zadataka koji su prije bili rađeni ručno. Ta činjenica traži discipliniranu organizaciju.

Mi smo realizirali brojne projekte sa vrlo velikim i kompliciranim razvojem proizvoda sa budžetom između 500 milijuna USD i 2 bilijuna USD. To je često vodilo do značajnih vraćanja rezanja troškova ili ušteda, aerodinamičnih mjera i velikim poboljšavanjem rezultata u razvoju proizvoda.

Ako se želite informirati o ovom procesu, kliknite ovdje.

Efikasno Investiranje

Tradicionalna, dugo osnovane, velike industrije kao što je šumarska, kemijska, mehanička i metalna industrije su bile jako sklone investiranju. Njihova folizofija: Slijedeća investicija će riješiti probleme i za danas i za sutra. Ovakav način razmišljanja je ponekad vodio do prevelikog investiranja i pogrešnih i nepotrebnih investicija.

U takvim slučajevima, može biti dobra ideja da se dobije mišljenje izvana o efikasnosti ranijih investicija i procjeni budućih investicija od nekoga čija su iskustva različita od onih iz kompanije.

Kliknite ovdje ako želite pregled ovog procesa.