Struktura Kompanije

Izbor za grupu strukture velikih udruživanja ili akvizicija je često odlučujući faktor kada je u pitanju ostvarivanje tih sinergija koje su procijenjene na završetku transakcije.

U slučaju udruživanja ovaj proces stvara zajedničku kulturu, što znači da se rad kompanije usmjerava prema postizanju zajedničkih ciljeva. Ako to nije učinjeno, mogu se dogoditi negativni efekti.

Postoje mnogi primjerai neuspješnih udruživanja ili spajanja u vrijeme velikih akvizicija gdje je jedina greška bila potpuno zanemarivanje važnosti provođenja udruživanja ili spajanja u obliku procesa.

Za prezentaciju, kliknite ovdje.