Koncernstruktur

Valet av koncernstruktur vid större sammanslagningar eller köp, blir ofta avgörande för om man ska lyckas få fram de synergier som värdesattes när affären beslutades.

Tillskapande av detta bör ske, särskilt vid sammanslagningar, som en process för att skapa en gemensam kultur, som gör att arbetet i företaget inriktas mot gemensamma mål. Görs inte detta kan effekterna bli de motsatta.

Det finns många exempel på misslyckade sammanslagningar vid större förvärv där felet egentligen endast varit att man nonchalerat vikten av att göra sammanslagningen i form av en process.

Vill du ha en presentation, klicka här.