Strateška pozicija

LAGERKVIST & PARTNERS STRATEŠKA POZICIJA*

Proces, Iskustvo

 

Najbolji način da se postigne najbolji rezultat za vašu kompaniju je da se dobije iskrena podrška i obveza prema vašim ciljevima. Mi vjerujemo da je snažan fokus na kreiranje procesa promjene, gdje ljudi prihvaćaju promjene srcem i umom, način za dostizanje najpoželjnijeg rezultata. To se bazira na kombinaciji inovativnih ideja i praktičnog znam-kako.

Industrijske i uslužne kompanije u privatnom sektoru

Postoji nekoliko različitih vrsta konzultanata. Ali samo nekoliko njih ima seniorsko iskustvo menadžmenta znam-kako iz teške industrije i logistike ili iz uslužnih kompanija s velikim procesima i mnogim operativnim lokacijama.

 

*Percepcija od L&P