Razdruživanja

Mi radimo na prodaji dijelova ili odjela kompanije kao i cjelokupne kompanije, posebno u vezi sa strateškim projektima, fuzije i udruživanja ali isto tako i u manjim projektima.

Generalno, naš model je baziran na identificiranju potencijalnih kupaca i analizi vrijednosti transakcije i za kupca i za prodavača što normalno znači da vjerovatnost ovakvih transakcija značajno raste. To je posebno istina ako je cijena koju je tržište spremo platiti za dio ili cijelu kompaniju nesigurna.

Ako želite naučiti više kako mi radimo u tom pogledu, kliknite ovdje.