Avyttringar

Särskilt i samband med strategiska projekt, fusioner, sammanslagningar, men också som ett enstaka projekt, arbetar vi med försäljning av hela eller delar av företag.

Vår modell går vanligtvis ut på att identifiera tänkbara köpare och att analysera värdet av en affär för såväl köpare som säljare, vilket normalt gör att sannolikheten för en affär ökar väsentligt. Detta gäller särskilt om det är oklart vad marknaden är beredd att betala för ett speciellt företag eller del av ett företag.

Vill Du veta hur vi arbetar i detta avseende, klicka här.