Područja Djelovanja

Lagerkvist & Partners se fokusira na razvoju efikasnosti, produktivnosti i korporativne kulture kompanijama kao što je vaša. Mi radimo na poslovima kao što su korporativna strategija, poslovni razvoj, organizacijska struktura, produktivnost, upravljanje operacijama i druga područja koja se odnose na upravljanje vaše kompanije i dostizanje konkurentnosti. Mi nudimo uslugu “menadžere za najam” ( predsjednike, izvršne direktore, direktore sektora itd.) kada se to traži, kao pomoć u implementaciji dogovorenih preporuka. Mi izvodimo korporativne akvizicije, udruživanja i razdruživanja. Naš primarni cilj je pomoći u poboljšanju vaših dugoročnih rezultata jer je to i za vas i za nas najbolji način za opstanak.

EFEKTIVNOST, PRODUKTIVNOST, KORPORACIJSKA KULTURA

Optimalan rezultat se postiže kada poduzeće posluje efektivno, produktivno i ima dobru korporacijsku kulturu. Dosegnuti profitabilnost pitanje je razumijevanja i rada unutar ova tri područja.

Efikasnost – ČINITI PRAVE STVARI

Važno je činiti pravu stvar. Izvanredna produktivnost utrošena na krivi proizvod, vodi do katastrofe. Strategija i struktura moraju voditi od ciljeva poduzeća i biti s njima usklađeni. Sami ciljevi moraju biti definirani i ponovno definirani i poboljšani kako se mijenjaju s vremenom.

Produktivnost – ČINITI PRAVE STVARI

Jednom kad su ciljevi određeni, visoka produktivnost na svim mjestima djelovanja postaje baza za uspješne operacije. Logistika je važna kao i tržište ili kapital. Ako poduzeće danas ne posluje produktivno, neće niti sutra.

Korporacijska kultura – PRAVI DUH

Ne samo tijelo, već i duša. Čak i korporacije ih imaju. I ne mogu biti zanemarene. Inspirajući i probuđeni entuzijazam unutar vaše kompanije zahtijeva vrijeme, inteligenciju i resurse. Barem tako bi trebalo biti.