Företagskultur

Företagskulturen är en funktion av strategin och företagets värderingar. Den är sprungen ur och beroendet av företagets verksamhet och mål.
Företagskulturen skiljer sig väldigt mycket mellan olika företag. Det är inget som säger att den ena typen av företagskultur är bättre än den andra, utan den är väldigt beroende av strategi, värderingar, historia och den typ av verksamhet som företaget arbetar med.

Detta innebär inte att företagskulturen är oviktig utan tvärtom, då skillnaden mellan framgång och misslyckande oftakan vara att man har skapat en företagskultur, som innebär att medarbetarna förstår målen, omfattar själva målen och värderingarna och utan omvägar arbetar för att uppnå företagets mål.

Det går att systematiskt arbeta med företagskulturen.

Vi har gjort det i många fall vid större ackvisitioner, vid sammanslagningar, men också vid strategiska omprövningar eller som ett projekt i sig. Vår erfarenhet är att det många gånger är nästan lite skrämmande hur stora effekter man kan uppnå, genom att skapa en företagskultur, som gynnar strategi, mål och värderingar.

Klicka här om du vill veta mer.