Ciljanje Akvizicija

Danas mnoge kompanije smatra Evropu kao njihovo domaće tržište. Normalno, ekspanzija je kombinacija organskog rasta i akvizicija. U tradicionalnim branšama je često teško napraviti uobičajen ulazak bez da se kupi važan igrač na lokalnom tržištu.

Iako veliki broj kompanija zna za “igrače” u njihovoj branši, mi smo često u situaciji da identificiramo nove kompanije ili dijelove kompanija koji bi mogli biti intresantni a nisu bili poznati u branši.

Pored toga neke vrlo očite mete akvizicija su bile izbačene sa liste zato što se smatralo nedostupnima i /ili nemogućim. Povremeno, mi ustanovimo radikalne promjene situacija koje odjednom otvore sve vrste mogućnosti.

Kliknite ovdje ako želite opis kako mi postupamo.