Identifiering av köpobjekt

Många företag betraktar i dag Europa som sin hemmamarknad. Expansionen brukar normalt vara en blandning av organisk tillväxt och förvärv. I traditionella branscher är det ofta svårt att göra sedvanliga inbrytningar utan att köpa väsentliga aktörer på en lokal marknad.

Trots att de flesta aktörer känner till huvuddelen av ”spelarna” i sin bransch, brukar vi ofta kunna identifiera nya företag eller delar av företag, som kan vara av intresse och som man som branschaktör inte har tänkt på.

Vidare är det så att en del självklara förvärvsobjekt har sorterats undan därför att de har betraktats som oåtkomliga och/eller omöjliga. Där har vi ibland identifierat en radikal förändring av situationen, som plötsligt öppnar möjligheter.

Vill du ha en beskrivning av hur vi går till väga? Klicka här.