Pregovori

Može biti teško započeti pregovore u biznisu sa samo nekoliko igrača i gdje najveći broj ljudi znaju jedan drugoga. U takvoj situaciji, naši klijenti nas šalju teren na anoniman zadatak da provedemo istragu i eventualno iniciramo diskusiju koja može voditi ka pregovorima.

Ovaj metod poslovanja je dokazan kao vrlo uspješan i primjenjen je u brojnim velikim transakcijama. Osim toga, ako postane očito da nema nikakvih izgleda za završetak transakcije ili udruživanja kompanija klijent se može povući bez objavljivanja činjenice da su htjeli napraviti akviziciju.

Ako želite prezentaciju, kliknite ovdje.