Beslutsordning

Effektiviteten i de flesta företagen, när det gäller de traditionella områdena som produktion, logistik, försäljning m.m., har förbättrats väsentligt under de gångna decennierna.

Ett område som blivit eftersatt eller omvänt uttryckt, där det finns stora potentialer, är beslutseffektiviteten. Det framkommer särskilt tydligt vid köp av företag eller vid sammanslagningar.

Att ha en strukturerad och effektiv beslutsordning, d.v.s. en beslutsstruktur, som gör att oklarheter inte uppstår, där alla vet vem som är ansvarig för att ta initiativ till att beslutsprocessen rullar, ger effektivitetsvinster och framgångar för ett företag. Det gagnar också kulturen genom att man minimerar konflikterna.

Se även boken Beslutseffektivitet, under Bibliotek.

Vill du ha en beskrivning, klicka här.