Inhyrd företagsledning

Vid köp av företag, större förändringar och sammanslagningar etc., tillkommer i många fall nya positioner, gamla förändras och tillfälliga projektledningar kan behövas för att processerna ska fungera. Här erbjuder vi en inhyrd, temporär företagsledning, som i många fall rekryteras från den projektorganisation som vi har haft under t.ex. sammanslagningsprojekt.

Detta möjliggör att omedelbart få en ledning på plats och ger tid till ett noggrant rekryteringsarbete, då den inhyrda ledningen normalt sitter mellan 6 och 18 månader.

Vill du veta hur vi arbetar, klicka här.