Nya verksamhetsområden

Den gängse filosofin i dag har varit att koncentrera verksamheten. ”Gör det du är duktig på.” Konglomerat har varit bannlysta.
Samtidigt finns en tendens, t. ex. inom dagligvaruhandeln, att man vill ha stora leverantörer, som kan leverera stora segment av det man erbjuder i butiken. Detta för att inte ha för många leverantörer. Bilindustrin har samma mönster.

I den klassiska industrin är det kanske så att de verksamhetsområden man håller på med, inte har någon tillväxt att tala om och inte beräknas få det inom överskådlig tid.

Ska man då ge sig in på nya verksamhetsområden och i så fall vilka?

Vi har genomfört många stora projekt av detta slag, som både identifierat nya potentialer, men också lett till att man avstått från att göra en investering.

Om du vill ha en förutsättningslös värdering, klicka här.